ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี ให้กับผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี ให้กับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอาจารย์ขนิษฐา หาระคุณ รองผู้อำนวยการฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ภายในงานอบรมมีวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พระมหาสมศักดิ์ สิติสัมปัณโณ อาจารย์สังกัดสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายบรรจง สุวรรณศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และอาจารย์กันตพงษ์ จุลราช อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet วัตถุประสงค์เพื่อนำ ความรู้ด้านศาสนพิธีในรูปแบบรัฐพิธี และราษฎร์พิธี ที่ปฏิบัติตรงตามแบบแผน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คลิกชมภาพ

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH