บุคลากรประจำสำนัก

 

นายวิทูรย์ เลี้ยงรักษา

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษา

นักวิชาการ

นางสาวเปรียวทิพย์ อมลิขิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอภิญญา พิมพ์ประเสริฐ

พนักงานช่างเทคนิค

นายนภาดร อ้นนาสา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH