ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

การประชุมการจัดงานโครงการจัดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๗
ข่าวศิลปวัฒนธรรมไม่มีหมวดหมู่

การประชุมการจัดงานโครงการจัดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๗

งาน Maha Songkarn World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗
ข่าวศิลปวัฒนธรรม

งาน Maha Songkarn World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<