Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ผลการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM day ครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรมไทเลยรอบรู้

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดเลย

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คำกล่าวน้อมรำลึกในพร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี ให้กับผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read More

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH