ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ผลการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM day ครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดประกวดผลงานด้านจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการประชุมทางไกล เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการระหว่างกชหน่วยงาน กิจกรรมได้ดำเนินการจัดการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านหน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH