ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

โครงการศุกร์สดใสใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการศุกร์สดใสใส่ผ้าไทยทำบุญตักบาตร ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ของเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 07.00 น. รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน พร้อมด้วย ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ, ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์, รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร ผอ.สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์, ดร.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์, อาจารย์นรชัย สอนใส รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณงาน

เวลา 07.19 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเดินทางมาถึงบริเวณงาน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาเบญจศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมงานเริ่มทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นกรวดน้ำรับพร รับน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร พระสงฆ์เดินทางกลับ เป็นเสร็จพิธี

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH