ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรมไทเลยรอบรู้

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดเลย

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดเลย จังหวัดเลยดำเนินโครงการสืบค้นและพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเลย โดยการขับเคลื่อนของคณะทำงานออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป จากทุกๆ อำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอมือจังหวัดเลยที่มีมายาวนาน ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยคณะทำงานออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบให้ “ลายดอกฝ้ายเมืองเลย” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายดวงเด่น ไชยสุรินทร์ เป็นผู้ออกแบบ นางสุนทรีย์ ราชคำ เป็นผู้มัดหมี่ และนางนึก วงค์คำโสม เป็นผู้ทอ

 

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<