ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ และกำหนดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สิงหนุต

3. รองศาสตราจารย์อำนวย อรรจนาทร

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วิชัย

5. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ยอดมงคล

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ทิพรส

7. รองศาสตราจารย์  ดร.รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง

ลูกจ้างประจำ

8. นายสมจิตร แสงสว่าง

9. นายนิยม บัวระภา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ สายปิ่น

11. นายสุทัศน์ ทองโชติ

12. นางวิเด็ด เกษเกษร

13. นางนภาพร ช่อทัยสงค์

ดังนั้นจึงขอแจ้งกำหนดการงานพิธีทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ดังนี้

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH