โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเลย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านมั่นยืน, พิพิธภัณฑ์เสียมต่น, แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ไร่ไอรัก และวัดศิริมงคล บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยได้แแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ เพื่อเห็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน

เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สู่บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จากนั้นกราบพระธาตุสัจจะ เดินทางไปยังวัดศิริมงลง ฟังการบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในอำเภอท่าลี่  จากนั้นชมพระพุทธรูปหลวงปู่นาคมุจลินท์ ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี เดินทางชม ไร่ไอรัก แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์เสียมตุ่น เก็บรวบรวมเครือ่งมือหินโบราณ อายุกว่า 2000 ปี เดินทางชมพิพิธภัณฑ์บ้านมั่นยืน แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนในอำเภอท่าลี่ เดินทางชมไร่มั่นยืน ชมแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ลำน้ำเหือง เรียนรู้การเก็บไค (สาหร่ายลุ่มน้ำเหือง) และการนำสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้าของชุมชน จากนั้นเดินทางกลับ

คลิกชมภาพ 

 

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH