ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์

การดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

การให้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในรอบปี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน 6,740 คน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองท่าผา จ.ราชบุรี มาชมพิพิธภัณฑ์

การดำเนินการในช่วงต้นปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามปกติ พิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสำคัญที่เกิตขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทำให้พิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งนี้รวมทั้งการใช้ห้องประชุมของพิพิธภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 พิพิธภัณฑ์จึงเปิดให้บริการได้เพียง 9 เดือนเศษ ๆ เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2563
มกราคม 2563 579
กุมภาพันธ์ 2563 1,837
มีนาคม 2563 685
เมษายน 2563 – ปิด covid
พฤษภาคม 2563 – ปิด covid
มิถุนายน 2563 – ปิด covid
กรกฎาคม 2563 484
สิงหาคม 2563 808
กันยายน 2563 659
ตุลาคม 2563 245
พฤศจิกายน 2563 738
ธันวาคม 2563 705
รวม 6,740

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 1 ปี สามารถเปิดให้บริการได้เพียง 9 เดือนกว่า เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 พิพิธภัณฑ์จึงงดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563

โดยในช่วงเวลาที่เปิดให้บิรการ มีผู้เข้าชมจำนวนรวม 6,740 คน เดือนที่มีผู้มาชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์  (1,837 คน) ทั้งนี้เพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของนักเรียน ครูตามโรงเรียนต่าง ๆ จึงจัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนในช่วงดังกล่าวมาก

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH