ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ข่าวศิลปวัฒนธรรมไม่มีหมวดหมู่

โครงการยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็น Soft Power ในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานสังคมดิจิทัล ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ มกรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ผลการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM day ครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรมไทเลยรอบรู้

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดเลย

ลายอัตลักษณ์ผ้าประจำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี ให้กับผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวศิลปวัฒนธรรม

พิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read More

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH