พิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

พิธีทำบุญสักการะพระพุทธยาน พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประกาศ!! เวลาเปิด-ปิดทำการของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

เนื่องด้วยทางพิพิธภั

Read more

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

จัดงานอนุรักษ์และสืบ

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช

Read more

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดประกันคุณภาพด้านการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read more

กำหนดการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

กำหนดการ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<