มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ประเพณีบุญซำฮะ ในวาระครบรอบ 111 ปีตั้งเป็นจังหวัดเลย

เนื่องด้วยจังหวัดเลย

Read more

งานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

งานบุญประเพณีที่จัดข

Read more

มหกรรมหน้ากากนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาเลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read more

โครงการตลาดวัฒนธรรม สืบสายวิถีไทเลย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ด้านการทำพานบายศรีและต้นหมากเบ็ง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภา

Read more