กำหนดการ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

พิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

พิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเลย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 9 มีนาคม 2562

Read more

โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา สำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ 2-3 มีนา

Read more

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<