ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในการนี้ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมประชุมฯ ในวันเวลาดังกล่าว
Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<