ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีบุญซำฮะ “สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง”และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ประจำปี ๒๕๖๗วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.ณ บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Read More

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<