อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Read more ...

โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดขึ้นที่วัดป่าม่วงไข่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 31 มีนาคา 2561 ได้เดินทางถึงวัดป่าม่วงไข่ จากนั้นเวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสราจารย์อารีวรรณ บังเกิด ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึง จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 

Read more ...

โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสัมมนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง วัฒนธรรมล้านช้างในเมืองเลย จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ โดยมีวิทยากรท้องถิ่นร่วมเสวนาหลายท่าน อาทิ คุณทนง สุวรรณสิงห์, อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ เป็นต้น

Read more ...

โครงการตามหาคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดำเนินโครงการตามหาคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ 

Read more ...

โครงการศุกร์สดใส ใส่ผ้าไทย ทำบุญตักบาตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการศุกร์สดใส ใส่ผ้าไทย ทำบุญตักบาตร เช้าวันนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read more ...

โครงการพัฒนาตัวชีวัดประกันคุณภาพด้านการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ารำไทดำ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการพัฒนาตัวชีวัดประกันคุณภาพด้านการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ท่ารำไทดำ  

Read more ...

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม 

Read more ...

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 

Read more ...

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม (บุญข้าวจี่ นาอ้อ)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจับมือกับเทศบาลนาอ้อ ร่วมกันจัดงานบุญข้าวจี่ 

Read more ...

สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Mostly Cloudy

21°C

LOEI

Mostly Cloudy

Humidity: 29%

Wind: 28.97 km/h

  • 21 May 2018

    Partly Cloudy 22°C 9°C

  • 22 May 2018

    Partly Cloudy 23°C 9°C

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to a1b2cd.club's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • a1b2cd.club/l-aHR0cDovL2N1bHR1cmUubHJ1LmFjLnRoLw== (port 80)
hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google