การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการสอบธรรมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.00 น. อาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

08.15 น. พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย อ่านสาสน์แม่กองธรรมสนามหลวง

08.30-11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เวลา 3 ชั่วโมง)

13.00-13.50 น. สอบวิชาธรรม (เวลา 50 นาที)

14.00-14.50 น. สอบวิชาพุทธประวัติ (เวลา 50 นาที)

15.00-15.50 น. สอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (เวลา 50 นาที)

คลิกชมภาพ


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Scattered Showers

12°C

LOEI

Scattered Showers

Humidity: 85%

Wind: 17.70 km/h

  • 21 Oct 2017

    Rain 13°C 10°C

  • 22 Oct 2017

    Showers 11°C 8°C