พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช

Read more

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดประกันคุณภาพด้านการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรร

Read more

กำหนดการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

กำหนดการ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

พิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมือง และรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

พิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more


 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<