งานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

งานบุญประเพณีที่จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นงานบุญเดือน 7 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งงานบุญประเพณีพื้นบ้านที่เรียกกันว่า งานบุญหลวง ภายในงานบุญหลวงจะประกอบด้วยงานบุญทั้งหมด 4 งาน คือ บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ บุญซำฮะ และการละเล่นผีตาโขน งานบุญหลวงนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ในวันแรก จะเป็นวันโฮม คือวันรวม มีพิธีเบิกพระอุปคุตต์ เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ประมาณตีสาม จะเริ่มพิธีงมอุปคุตต์ ที่ลำน้ำหมัน วันที่สอง พิธีจุดบั้งไฟขอฝน และการละเล่นผีตาโขน ภายในงานจะมีขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้าน ร้องรำเพื่อความสนุกสนาน วันที่สาม งานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านจะเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมฟังเทศน์จนครบ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

หน้ากากผีตาโขน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 03.00 น. พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น. พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน ลำน้ำศอก)
เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา 08.00 น. พระสงฆ์ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันฑ์ข้าว ที่วัดโพนชัย
เวลา 08.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน )
เวลา 09.00 น. ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา 10.00 น. การประกวดต่างๆ
เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ
ชมการสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน
เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ,OTOP,ของที่ระลึกของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
เวลา 13.00 น. ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนผีตาโขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนของเอกชน พร้อมกันสี่แยกบ้านเดิ่น
ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พร้อมกันถนนหน้าบ้านเจ้าพ่อกวน
ขบวนหน้ากากนานาชาติ ตั้งขบวนในวัดโพนชัย
เวลา 14.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนเทิดพระเกียรติ จากสี่แยกบ้านเดิ่นไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เคลื่อนขบวนผีตาโขนขององค์กรปกคาองส่วนท้องถิ่น ขบวนของเอกชนจากสี่แยกบ้านเดิ่น ไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เคลื่อนขบวนหน้ากากนานาชาติ จากวัดโพนชัยไปยังสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา 15.00 – 16.00 น. ชมการแสดงการกระโดนร่มดิ่งพสุธาเหินเวหา จากกองทัพภาคที่ 2
เวลา 16.00 – 18.30 น. ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย
เวลา 18.00 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
กลุ่มผีตาโขนต่างๆ พร้อมกันบริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา 18.30 – 19.30 น. พิธีเปิดงาน บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2561
เวลา 19.30 – 20.30 น. การแสดงหน้ากากประจำชาติต่างๆ และจากท้องถิ่น
เวลา 20.30 – 00.15 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลชื่อดังของเมืองไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุยายน 2561
เวลา 09.00 น. การแสดงหน้ากกากนานาชาติ และการประกวดต่างๆ และการแสดงของกลุ่มผีตาโขนต่างๆ
เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ
ชมการสาธิตการทำและวาดหน้ากากผีตาโขน
เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตร,OTOP,ของที่ระลึก ของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
เวลา 13.00 – 14.00 น. ฟังการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปอง
เวลา 15.00 – 16.00 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย
เวลา 15.00 น. พิธีบายสีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจาพ่อกวนหรือลานวัฒนธรรมหน้าอำเภอ)
เวลา 15.30 น. ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ไปยังวัดโพนชัย
ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
เวลา 17.30 – 24.00 น. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ณ เวทีกลาง สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา 19.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 02.30 – 18.00 น. ชมขบวนแห่ต้นกันฑ์เทศน์ ของหมู่บ้านต่างๆ ในอำเภอด่านซ้าย
กัณฑ์เทศน์ กองที่ 1 ของเจ้าพ่อกวน ชื่อ กัณฑ์ทศพร
กัณฑ์เทศน์ กองที่ 2 ของเจาแม่นางเทียม ชื่อ กันฑ์หิมพานต์
กัณฑ์เทศน์ กองที่ 3 ของคณะพ่อแสน ชื่อ กันฑ์ทานกัณฑ์
กัณฑ์เทศน์ กองที่ 4 ของคณะนางแต่ง ชื่อ กัณฑ์วนปเวสน์
เวลา 09.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 5 ของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราขการต่างๆ ชื่อ กัณฑ์ชูชก
เวลา 10.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 6 ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย ชื่อ กัณฑ์จุลพล
เวลา 11.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 7 ของ อบต.โพนสูง – อบต.วังยาว ชื่อ กัณฑ์มหาพล
เวลา 12.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 8 ของ อบต.อิปุ่ม – อบต.กกสะทอน ชื่อ กัณฑ์กุมาร
เวลา 13.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 9 ของ อบต.นาดี – อบต.ปากหมัน ชื่อ กัณฑ์มัทรี
เวลา 14.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 10 ของ อบต.โป่ง ชื่อ กัณฑ์สักกบรรพ
เวลา 15.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 11 ของ อบต.โคกงาม ชื่อ กัณฑ์มหาราช
เวลา 16.00 น . กัณฑ์เทศน์ กองที่ 12 ของ อบต.นาหอ ชื่อ กัณฑ์ฉกษัตริย์
เวลา 17.00 น. กัณฑ์เทศน์ กองที่ 13 ของ เทศบาลตำบลศรีสองรัก ชื่อ กัณฑ์นครกัณฑ์
เวลา 18.00 น. พิธีการแลองธรรมมาศ (เทศน์ลาธรรมมาศ)

สอบถามข้อมมูลเพิ่มเติม
อำเภอด่านซ้าย
0-4289-1266
เทศบาลตำบลด่านซ้าย
042 891 231
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย
042 812 812

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell