ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.อารีย์วรรณ บังเกิด รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการ

นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส รองผู้อำนวยการ

ผศ.กิตติกร ศรีลานนท์ รักษาราชการแทน หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์

นางสาวเพ็ญนภา แสงโสดา
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุรัชธนุกูล นุ่นภูบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานสารสนเทศ
และเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายสุรัชธนุกูล นุ่นภูบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานสารสนเทศ
และเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายชิต จุลราช
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นายวิทูรย์ เลี้ยงรักษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษ์ษา
นักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวเปรียวทิพย์ อมลิขิต
พนักงานธุรการ

นางมยุเรศ วัลพุฒิ
พนักงานนำชม

นางสาวอภิญญา พิมพ์ประเสริฐ
พนักงานช่างเทคนิค

นายนภาดร อ้นนาสา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell