ติดต่อสำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทร.0-4283-5224-8 ต่อ 45128 โทรสาร. 042-814-674
FB:  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com
เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Share to...

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
>>> คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ <<<