โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองไทเลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ด้านอาหารพื้นเมืองไทเลย

Read more ...

โครงการสร้างองค์ความรู้ (Km) วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้ (Km) วันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเมือง จังหวัดเลย โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ และประชมชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

Read more ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหารายได้สมทบทุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหารายได้สมทบทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษากรณีเร่งด่วน 

Read more ...

โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2560 ถวาย ณ วัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

Read more ...

ตารางห้องสอบธรรมศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแจ้งตารางห้องสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.50 น. ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) โดยมีห้องสอบ ดังนี้ 

Read more ...

พิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และหน้าอาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)

Read more ...

พิธีลงนามตั้ง "สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

เนื่องด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ้นที่ 5 และร่วมลงนามก่อตั้ง "สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ" เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการขับเคลื่อนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน โดยการประสานประโยชน์และความชำนาญร่วมกัน 

Read more ...

สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Mostly Cloudy

16°C

LOEI

Mostly Cloudy

Humidity: 64%

Wind: 22.53 km/h

  • 25 Apr 2018

    Rain 22°C 9°C

  • 26 Apr 2018

    Mostly Cloudy 15°C 6°C

hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google