โครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดขึ้นที่วัดป่าม่วงไข่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 31 มีนาคา 2561 ได้เดินทางถึงวัดป่าม่วงไข่ จากนั้นเวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสราจารย์อารีวรรณ บังเกิด ประธานในพิธีเปิดเดินทางมาถึง จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนา พร้อมเพียงกันที่ศาลาปฏิบัติธรรรม บรรยายโดย พระมหาจักรพล สิริธโร ตลอดทั้งสองวัน สามารถชมภาพบรรยากาศในโครงการได้ 

 

คลิกชมภาพ


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Mostly Cloudy

16°C

LOEI

Mostly Cloudy

Humidity: 64%

Wind: 22.53 km/h

  • 25 Apr 2018

    Rain 22°C 9°C

  • 26 Apr 2018

    Mostly Cloudy 15°C 6°C

hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google