พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดการ

พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่  ๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ  วัดสันตยาวาส  บ้านกำเนิดเพชร  ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

............................................

 

วันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

          เวลา    ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    พิธีซ้อมขานนาค  ณ  วัดสันตยาวาส  บ้านกำเนิดเพชร

- ผู้บรรพชาอุปสมบทพร้อมกัน  ณ ศาลาการเปรียญวัดสันตยาวาส 

  บ้านกำเนิดเพชร  (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)

- เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมขานนาค/การกราบ/การรับมอบผ้าไตร

                   ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    พิธีปลงผมนาค  ณ  วัดสันตยาวาส  บ้านกำเนิดเพชร

                                                - ผู้แทนนาคจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                - นาคทั้งหมดกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล

                                                - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                                - นาคทั้งหมดนั่งประจำที่

                                                - อธิการบดี/ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้ปกครองขลิบผมนาค

                                                - พระภิกษุสามเณรปลงผมนาค

                                                - นาคทั้งหมดแต่งชุดนาค

                   ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    เทศน์สอนนาค  โดยพระครูสุมณฑ์คุณาภรณ์ 

เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาราม

๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ  ศาลาการเปรียญวัดสันตยาวาส 

(การแต่งกาย ข้าราชการ : ชุดปกติขาวไว้ทุกข์,

ประชาชน  ชุดสุภาพไว้ทุกข์)

- พระสงฆ์ ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                                                - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                - ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล  ๕

                                                - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                                - ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร

                                                - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                                - อธิการบดี/ผู้บริหาร/ผู้แทนนาคถวายจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                                                - พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                - อธิการบดี  ผู้บริหาร  ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ/รับพร

                    ๑๗.๕๐ - ๑๘.๐๐ น.    พิธีแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                                - อธิการบดีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

- อธิการบดีกล่าวแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่

                                                  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จบแล้ว)

                                                - ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                                - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                    ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.    พิธีมอบผ้าไตร

                                                - นาคนั่งประจำที่

                                                - อธิการบดีมอบผ้าไตรแด่นาคเอก

                                                - ผู้บริหารมอบผ้าไตร

                    ๑๘.๓๐-๑๙.๓๐ น.      พิธีทำขวัญนาค

                                                - อธิการบดีและนาคเอกจุดเทียนมงคล

                                                - หมอพราหมณ์ประกอบพิธีทำขวัญนาค

                                                - อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้ร่วมพิธีผูกแขนนาค

                    ๒๐.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.       นาคเข้าที่พัก ณ ศาลาการเปรียญชั้น  ๒  วัดสันตยาวาส

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      (การแต่งกาย : ชุดไทย, ชุดสุภาพ)

          เวลา    ๐๗.๐๐ น.                  นาครับประทานอาหารเช้า ณ วัดสันตยาวาส

                   ๐๙.๐๐ น.                  แห่นาครอบอุโบสถวัดสันตยาวาส  บ้านกำเนิดเพชร

                    ๑๐.๐๐ น.                  พิธีขอขมาบิดา/มารดา/รับมอบอัฐบริขาร

๑๐.๓๐ น.                  ประกอบพิธีบรรพชา ณ ศาลาการเปรียญวัดสันตยาวาส

                   ๑๑.๐๐ น.                  พระอุปัชฌาย์/พระคู่สวด/พระอันดับ/สามเณรนวกะฉันภัตตาหาร

                   ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.    ประกอบพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดสันตยาวาส (เข้าครั้งละ ๓ รูป)

 

-เป็นเสร็จพิธี-

 

วันที่  ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     พระนวกะศึกษาปฏิบัติธรรม  ณ  วัดสันตยาวาส 

บ้านกำเนิดเพชร

วันที่  ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                พระนวกะศึกษาปฏิบัติธรรม  ณ  พุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

          เวลา    ๐๗.๐๐  น.                 พระนวกะรับอาหารบิณฑบาต  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   ๐๙.๐๐  น.                 มอบวุฒิบัตร/ประกอบพิธีลาสิกขา ณ วัดสันตยาวาส  บ้านกำเนิดเพชร

 

 

-เป็นเสร็จพิธี-


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Partly Cloudy

18°C

LOEI

Partly Cloudy

Humidity: 31%

Wind: 28.97 km/h

  • 21 May 2018

    Partly Cloudy 22°C 9°C

  • 22 May 2018

    Partly Cloudy 23°C 9°C

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to a1b2cd.club's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • a1b2cd.club/l-aHR0cDovL2N1bHR1cmUubHJ1LmFjLnRoLw== (port 80)
hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google