รวมพลังแห่งความภักดีและร่วมรำลึกถึง

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รวมพลังแห่งความภักดี  และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่  89” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เวลา 07.20 น. ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล

07.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  ๑๐  รูป  เดินทางมาถึงบริเวณพิธีขึ้นนั่งประจำที่

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ขึ้นสู่ธรรมมาสน์

- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล

- พระภัทรธรรมสุธีให้ศีล

- ศาสนพิธีกรอาราธนาธรรม

- พระภัทรธรรมสุธี แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

- ประธานในพิธีถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์

- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

- ประธานในพิธีทอดผ้าไตร

- พระสงฆ์สดับปกรณ์

- ประธานในพิธีและผู้บริหารถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต)

- พระสงฆ์ทั้งนั้นและผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

- ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ/รับพร

08.29 น. พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

- ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงชาติพร้อมกัน

- ประธานในพิธีกล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

- ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อของแผ่นดินพร้อมกัน

09.09 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

14.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดถนนเลย-เชียงคาน จากสี่แยกบ้านกำเนิดเพชรถึงยูเทิร์นบ้านปากภู

คลิกชมภาพ

 


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Partly Cloudy

-13°C

LOEI

Partly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 25 Feb 2018

    Partly Cloudy -6°C -13°C

  • 26 Feb 2018

    Partly Cloudy -6°C -12°C

hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google