กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

กำหนดการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการสอบธรรมศึกษา วันจันทร์ที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ณ  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  (อาคาร  ๑๙)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เวลา   ๐๘.๐๐ น. อาจารย์และนักศึกษาพร้อมกัน  ณ  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิม

พระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  (อาคาร  ๑๙)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๐๘.๑๕ น. พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา  สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-  เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย  อ่านสาสน์แม่กองธรรมสนามหลวง

๐๘.๓๐  -  ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  (เวลา  ๓  ชั่วโมง)

๑๓.๐๐  -  ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม  (เวลา  ๕๐  นาที)

๑๔.๐๐  -  ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธประวัติ  (เวลา  ๕๐  นาที)

๑๕.๐๐  -  ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม  (เวลา  ๕๐  นาที)


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Scattered Showers

12°C

LOEI

Scattered Showers

Humidity: 85%

Wind: 17.70 km/h

  • 21 Oct 2017

    Rain 13°C 10°C

  • 22 Oct 2017

    Showers 11°C 8°C