พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 และวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป พิธีเริ่มขึ้นเวลา 17.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสนพิธีกรอาราธนาศิล จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล สวดมาติกา จบแล้วประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าตู้พระอภิธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จากนั้นประธานฯ และคณะผู้บริหาร ทอดผ้าไตร และถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ/รับพรจากพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี 

คลิกชมภาพ 


สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 098-828-2479

easy image caption plugin

บทความเด่น

ที่อยู่-ประวัติ

ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบทบาทหน้าที่ในการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นไทยแก่นักศึกษา

Read more...
ที่อยู่สำนัก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร : 042-808000 ต่อ 45128 อีเมล์ : art.culture.lru@gmail.com เว็บไซต์ : http://culture.lru.ac.th เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Read more...
Joomla Accordion

FaceBook

facebook likebox joomla module

ตรวจสอบสภาพอากาศ

Cloudy

6°C

LOEI

Cloudy

Humidity: 83%

Wind: 28.97 km/h

  • 12 Dec 2017

    Mostly Cloudy 11°C 3°C

  • 13 Dec 2017

    Mostly Cloudy 3°C -1°C

hızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google